O nás

Naše advokátní kancelář byla založena v září roku 2009 JUDr. Romanem Krmenčíkem a JUDr. Kateřinou Pojman Lukešovou.

Advokátní kancelář navazuje na praxi JUDr. Romana Krmenčíka, který jako samostatný advokát působí v Pardubicích od roku 1990. Od roku 2016 je součástí našeho týmu advokátka Mgr. Hana Burianová.

Během téměř 30-ti leté advokátní praxe jsme v daném prostředí získali pověst stabilní a nezávislé advokátní kanceláře. Své služby přitom neustále přizpůsobujeme aktuálním požadavkům společnosti a práva.

Naše motto je:

  • efektivitaVaše zájmy a úspěch jsou pro nás vždy na prvním místě
  • profesionalita – dbáme na vysokou úroveň našich služeb, proto máme v týmu odborníky /služby pro Vás poskytuje tým odborníků a zajišťuje jejich vysokou úroveň
  • zodpovědnost – ručíme za své služby
  • pružnost – jsme schopni se přizpůsobit požadavkům klienta, jak co se týče specializace, časové náročnosti, tak objemu požadované služby
  • komplexnost – právní pomoc zajišťujeme v celém spektru právních oblastí a v případě nutnosti konzultujeme téma s poradci z jiných odvětví (ekonomie, daně, znalci, exekutoři apod.)

Všichni zaměstnanci a spolupracovníci naší společnosti jsou poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost a povinnostech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Pro náhradu případné škody je společnost pojištěna do výše 100 mil. Kč.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Advokát informuje klienty – spotřebitele ve smyslu ust. §14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro poskytnutí právní služby věcně příslušný, kterým je Česká advokátní komora (www.cak.cz).

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád (Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, kterým se upravuje smírčí řízení).  Smírčí komise je pověřena výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Administrativní podporu poskytuje kontrolní oddělení Komory.