Náš tým

JUDr. Roman Krmenčík

advokát a společník

Absolvent

Univerzita Karlova Praha, právnická fakulta
advokát od roku 1990

Specializace

Obchodní právo, fúze a akvizice, insolvenční právo, trestní právo, občanské a rodinné právo

Kontakt

Telefon: +420 608 777 519
E-mail: krmencik@akpardubice.cz

JUDr. Kateřina Mojžíšová

advokát a společník

Absolvent

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
advokátka od roku 2008

Specializace

Obchodní právo, občanské a rodinné právo, pracovní právo, vymáhání pohledávek a exekuce. Je zapsána do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Zapsaný mediátor v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR pod reg. č. M00119-OS1.

Kontakt

Telefon: +420 773 501 053
E-mail: mojzisova@akpardubice.cz

Mgr. Hana Burianová

advokát

Absolvent

Univerzita Palackého Olomouc, právnická fakulta
advokát od roku 2016

Specializace

Trestní právo, občanské a rodinné právo, právo nemovitostí. Je zapsána do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Kontakt

Telefon: +420 775 141 403
E-mail: burianova@akpardubice.cz

Mgr. Tereza Zitková

advokát

Absolvent

Masarykova univerzita v Brně, právnická fakulta
advokátka od roku 2021

Specializace

Obchodní, občanské a rodinné právo, pracovní právo, vymáhání pohledávek a exekuce.

Kontakt

Telefon: +420 608 557 377
E-mail: zitkova@akpardubice.cz

Mgr. Martin Gerstberger

advokátní koncipient

Absolvent

Masarykova univerzita v Brně, právnická fakulta
advokátní koncipient od roku 2018

Kontakt

Telefon: +420 605 486 598
E-mail: gerstberger@akpardubice.cz

Michaela Marková

asistentka

Kontakt

Telefon: +420 608 151 600
E-mail: markova@akpardubice.cz