Svěřte se odborníkům
s mnohaletou zkušeností v advokacii

Naše advokátní kancelář Krmenčík & partneři, advokátní kancelář s.r.o. poskytuje své služby v Pardubicích již více jak 20 let.

Díky širokému spektru poskytovaných právních služeb zvládáme zajišťovat špičkový právní servis našim klientům ve všech oblastech jejich činnosti. Zaměřujeme se především na oblast obchodního a občanského práva a dále poskytujeme služby v oblasti práva trestního, rodinného, pracovního, práva spotřebitelů a práva správního a stavebního. Svým klientům poskytujeme služby při vymáhání a správě jejich pohledávek a v oblastech konkurzu a dalších způsobů řešení insolvence, v likvidaci a při správcovství podniku.

Poskytujeme právní služby pro obchodní korporace i fyzické osoby formou jednorázových konzultací, právních služeb ad hoc (např. sepis hmotněprávní listiny, posuzování smluv, vyjednávání smíru), formou převzetí zastoupení v řízení před soudem, rozhodcem nebo správním orgánem anebo prostřednictvím dlouhodobé spolupráce.

V našem týmu máme akreditovaného mediátora a advokáty poskytující pomoc obětem trestných činů.

Naše advokátní kancelář poskytuje své služby v Pardubicích, v Praze a v Brně. Při své činnosti využíváme řady kontaktů na spolupracující advokáty, exekutory, notáře a soudní znalce.

Napište nám

Prosím sečtěte 1 a 4.

Kde nás najdete?

Pardubice

třída Míru 92, 530 02 Pardubice

Mobil: +420 608 151 600
Telefon: +420 466 615 285

Brno

náměstí 3. května 5/6, 621 00 Brno

Mobil: +420 608 151 600